Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər
edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, №– 8, I kitab, maddə 583; 2001, №– 7, maddə 454, №– 9, maddə 576, №– 12, maddə 734; 2002, №– 5, maddə 249, №– 12, maddə 707; 2003, №– 8, maddə 425, №– 12, I kitab, maddə 671; 2004, №– 1, maddə 1, №– 11, maddə 887, №– 12, maddə 980; 2005, №– 2, maddə 61, №– 8, maddə 688, №– 12, maddə 1081; 2006, №– 12, maddələr 1005, 1026; 2007, №– 1, maddə 4, №– 6, maddə 597, №– 8, maddə 745, №–11, maddə 1053, №– 12, maddə 1192; 2008, №– 7, maddə 602, №– 11, maddə 960; 2009, №– 7, maddə 506; 2011, №– 1, maddə 14, №– 7, maddələr 588, 603, №– 12, maddə 1115; 2012, №– 6, maddələr 500, 513, №– 7, maddə 652, №– 9, maddə 841, №– 12, maddə 1226; 2013, №– 2, maddə 91, №– 4, maddə 366, №– 11, maddə 1278, №– 12, maddələr 1483, 1486, 1495; 2014, №– 2, maddələr 94, 98, №– 7, maddə 770, №– 8, maddə 957, №– 10, maddə 1158, №– 12, maddə 1525; 2015, №– 1, maddə 11, №– 12, maddə 1433; 2016, №– 2, I kitab, maddə 207, №– 3, maddələr 396, 402, Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 6 may tarixli 226-VQD və 227-VQD nömrəli, 17 may tarixli 256-VQD nömrəli qanunları) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. aşağıdakı məzmunda 15.1.15-2-ci maddə əlavə edilsin:

“15.1.15-2. bu Məcəllənin 165.3-cü maddəsinə uyğun olaraq ƏDV-nin qaytarılması şərti ilə satışı həyata keçirmək üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada ərizə ilə vergi orqanlarına müraciət etmək;”;

1.2. aşağıdakı məzmunda 24.0.7-1-ci maddə əlavə edilsin:

“24.0.7-1. bu Məcəllənin 165.3-cü maddəsinə uyğun olaraq ƏDV-nin qaytarılması şərti ilə satışı həyata keçirmək üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada vergi ödəyicilərinin qeydiyyatını aparmağa, satıcı kimi qeydiyyata alınmış vergi ödəyicilərinin müraciəti əsasında onları müvafiq proqram təminatı və texniki avadanlıqlarla təchiz etməyə, ƏDV-nin qaytarılması sisteminin təşkili ilə bağlı müəyyən edilmiş gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində zəruri infrastrukturun yaradılmasını təmin etməyə;”;

1.3. 165.1.3-cü maddədə “malların” sözündən sonra “ (o cümlədən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində bu Məcəllənin 165.3-cü maddəsinə uyğun olaraq əlavə dəyər vergisinin qaytarılması qaydasında satıcı kimi qeydiyyata alınmış vergi ödəyicilərindən əldə edilmiş istehsal yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların) ” sözləri əlavə edilsin;

1.4. aşağıdakı məzmunda 165.3-cü maddə əlavə edilsin:

“165.3. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış, istehsal yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.”.

1.5. 194.1-ci maddədə ikinci cümlə üçüncü cümlə hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:

“Aksiz markalarının hazırlanmasına dair sifarişin verilməsi, onların satışı və uçotunun aparılması müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir.”.

Maddə 2. Bu Qanunun 1.1-1.4-cü maddələri 2016-cı ilin 16 iyun tarixindən tətbiq edilir.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 24 iyun 2016-cı il.

N 298-VQD

Sosial şəbəkələrdə

TaxFREE Kalkulyator

TaxFREE Azərbaycan © 2016